สวรรค์เบี่ยง เปลี่ยนทางรัก

สวรรค์เบี่ยง เปลี่ยนทางรัก

190 นาที 1995 HD

  • Share

เป็นหนังที่พูดถึงความรักระหว่างพระเอกนางเอกไม่ลงรอยกันเพราะฐานะครอบครัว พูดถึงครอบครัวอินเดียยุคใหม่ที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่เหมือนเดิมแต่เป็นครอบครัวขนาดเล็ก แต่ว่ามีเรื่องของชั้นวรรณะ เป็นการต่อสู้ทางชนชั้นระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า

img
This video option does not contain pop-up windows and the load is optimal, you can watch without cuts.

คล้ายกัน ภาพยนตร์